Disclaimer tamara augustus 17, 2023

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  – de eigenaar: de eigenaar van de website;
  – gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  – u: de gebruiker (bezoeker) van de website; – de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door Toine van Kerkhof Agency met de grootst mogelijk zorg samengesteld, doch, Toine van Kerkhof Agency aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. Toine van Kerkhof Agency is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of website waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van Toine van Kerkhof Agency.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Toine van Kerkhof Agency te worden verzocht.

DISCLAIMER E-MAILVERKEER
Alle informatie verzonden door middel van e-mailberichten vanaf @toinevankerkhofagency.nl extensies is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Toine van Kerkhof Agency staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in all messages sent by toinevankerkhofagency.nl extensions, is confidential and may be legally privileged. The message is intended solely for the addressee(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, or reproduction is strictly prohibited and may be unlawful. Toine van Kerkhof Agency can never be legally bound by the acceptance of any supposed offer in an electronic message.